Loket 5 | Tekst en Training
VUmc Tracer

Artikelen ouderengeneeskunde, Tracer (VUmc)

Fragment:

Meer dan vijfhonderd publicaties

VU en VUmc zijn 1992 gestart met LASA, een grootschalig onderzoek naar het dagelijks functioneren van ouderen vanaf 55 jaar. Het onderzoek is een grote bron van kennis, vertelt Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering. “LASA heeft al geleid tot ruim vierhonderd internationale en meer dan honderd Nederlandstalige publicaties. Internationaal bekend is bijvoorbeeld ons onderzoek naar de ontwikkeling van depressies bij ouderen en de biologische en sociale oorzaken daarvan. Het voordeel daarvan is dat je deze klachten in een eerder stadium kunt herkennen en behandelen. In LASA worden driejaarlijkse interviews en tests afgenomen, onder nu al 5.600 ouderen, waarmee je veel vragen kunt beantwoorden.”

Bekijk ook de pdf van de artikelen over ouderengeneeskunde