Loket 5 | Tekst en Training
DNA Amsterdam UMC vrijwilliger

Interview met topvrijwilliger, personeelsblad Amsterdam UMC

Fragment

Angelusklokje

Martins ogen gaan nog meer glimmen als hij uitweidt over de nieuwste aanwinst van de klokkenluiders: het angelusklokje. Deze vijfde klok hangt sinds 2016 in de kleine toren op het dak van de Oude Kerk. “Alleen in de paasnacht luiden we alle vijf de klokken tegelijk – wanneer we het ‘Gloria-lied’ gaan zingen. Ik ben inmiddels zelf opgeklommen tot luidmeester. Mijn vaste taak is om elke zondag bij het zingen van het Onze Vader in de kerk het angelusklokje te luiden. Dat klokje klinkt dan aan het eind nog heel even na… Een schitterend geluid.”

Bekijk ook de pdf van het interview met topvrijwilliger.