Loket 5 | Tekst en Training
KWF Kracht Stelling

Interviewrubriek ‘De Stelling’, Kracht (KWF)

Fragment:

Poli voor gezonde mensen

“Het is een goede zaak dat specialisten aandacht besteden aan preventie bij kankerpatiënten en hun familieleden. Maar het inrichten van een poli voor gezonde mensen hoort niet bij de taak van een academisch ziekenhuis. Het is het goed recht van KWF om de kankerpreventiepoli te financieren, maar dan in samenhang met het plan voor een programma voor structurele preventie in de eerste lijn. Zo’n programma wil het NHG samen met KWF ontwikkelen en dat lijkt me een stuk zinvoller. Bij de huisarts en de GGD wordt al veel aandacht besteed aan een gezonde levensstijl en gedragsverandering, dus het is logisch om op die plaatsen de nadruk te leggen bij preventie.”

Bekijk ook de pdf van de interviewrubriek De Stelling