Loket 5 | Tekst en Training
Fotoboek Amsterdam-Noord

Interviews voor fotoboek ‘Aan de overkant’ (Maaike Koning)

Fragment:

Nooit weg uit Amsterdam-Noord

Voor ‘Potje’ is het ondenkbaar dat hij ooit nog weggaat uit Amsterdam-Noord. “Ik heb het natuurlijk wel zien veranderen. In mijn oude buurtje wonen nu veel meer allochtonen, maar daar heb ik nooit een hekel aan gehad. Soms kan ik met die mensen zelfs beter opschieten dan met al die yuppen die denken dat ze meer zijn dan de Noorderlingen. Maar mij krijg je echt Noord niet uit, voor wat dan ook. Ik ga hier alleen weg tussen zes plankjes of in een potje”. Hij lacht. “Het zal dat laatste wel worden, want daar ben ik voor verzekerd.”

Bekijk ook de pdf van het fotoboek Aan de overkant