Loket 5 | Tekst en Training
Right! Kinderrechten

Artikel over kinderrechten, Right! (Defence for children)

Fragment:

Belang van het kind moet centraal staan

Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen in de Tweede Kamer moet je aannemen dat de nieuwe Kinderombudsman het de komende jaren behoorlijk druk krijgt. “Het belang van het kind moet centraal staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan”, stelt artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag. In de beleidsvoorstellen van de verschillend partijen is daar te weinig van terug te zien. Opvallend is dat de SP – als enige partij – in zijn verkiezingsprogramma stelt dat Nederland zich “stipt” moet gaan houden aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind – eigenlijk vreemd dat verder geen van de andere partijen hieraan heeft gedacht.

Bekijk ook de pdf van het artikel over kinderrechten in partijprogramma’s